Logistikbyggande

Logistikbyggande

Logistikbyggnader avser specialbyggnader för logistiklagring och transport. Logistikpark avser en plats där olika logistikanläggningar och olika typer av logistikföretag är centralt fördelade i rymden i områden där logistikverksamheten är koncentrerad och där flera transportsätt är kopplade. Det är också en samlingspunkt för logistikföretag med en viss skala och olika servicefunktioner.

För att underlätta trafikstockningarna i städerna, minska industrins tryck på miljön, upprätthålla industriell sammanhållning, överensstämma med utvecklingstrenden inom logistikindustrin, förverkliga det smidiga flödet av varor, i förorterna eller urbana-landsbygdsområdet nära huvudområdet trafikartärer, ett antal logistikgrupper med intensiva transport, lagring, marknadsföra, information och förvaltning funktioner bestäms. Genom en gradvis förbättring av olika infrastrukturer och servicefaciliteter har olika förmånspolicyer för att locka storskaliga logistikcentra (distributions) att samlas här och få dem att få skalfördelar spelat en viktig roll för att integrera marknaden och förverkliga en minskning av logistikkostnaderna. förvaltning. Samtidigt har det minskat olika negativa effekter som orsakats av distributionen av storskaliga distributionscentra i stadens centrum och blivit den grundläggande industrin som stöder den moderna ekonomin.

Inom en viss region, alla aktiviteter relaterade till råvara transport, logistik och distribution, inklusive internationell och inhemsk transport, realiseras genom olika operatörer (OPERATOR). Dessa operatörer kan vara ägare eller hyresgäster av byggnader och anläggningar (lager, nedmonteringscentra, lagerutrymmen, kontorslokaler, parkeringsplatser etc.) byggda där. För att följa reglerna för fri konkurrens måste en godsby samtidigt tillåta alla företag som är nära besläktade med ovan nämnda affärsverksamhet att komma in. En godsby måste också ha alla offentliga anläggningar för att uppnå alla de ovannämnda verksamheterna. Om möjligt bör det också inkludera offentliga tjänster för anställda och användares utrustning. För att uppmuntra multimodal godstransport är det nödvändigt att betjäna en godsby genom ett mer lämpligt utbud av transportsätt (land, järnväg, djuphavs / djupvattenhamn, inlandsflod och luft). Slutligen är det nödvändigt att en godsby måste drivas av ett enda huvudorgan (RUN), antingen offentligt eller privat.

Logistikbyggnader tillhör offentliga byggnader. Med tidens snabba utveckling presenteras logistikbyggnader på sitt unika sätt. Exklusiva logistikparker går direkt till bryggor eller flygplatser, och exklusiva distributionscentra går direkt till olika distributionsplatser och bildar en enhetlig logistikkedja.

100

Logistics Park Warehouse

108

Logistikdistributionscenter